"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2012 Ngày 14 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-08-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
21-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức phí qua phà Mỹ An. 19
31-08-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre. 21
31-08-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 23
31-08-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Vĩnh Lộc, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 25
31-08-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-08-2012 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc công bố lộ giới quốc lộ 60 cũ đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành. 29
07-08-2012 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. 30
16-08-2012 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. 38
16-08-2012 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. 40
22-08-2012 Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 42
22-08-2012 Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 45
22-08-2012 Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 47
28-08-2012 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 49
01-08-2012 Công văn số 3423/UBND-KTN về việc đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khoá XIII. 51
02-08-2012 Công văn số 3451/UBND-VHXH về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án Phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre. 53
03-08-2012 Công văn số 3491/UBND-KTN về việc củng cố, tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và TKCN. 60
03-08-2012 Công văn số 3500/UBND-KTN về việc thực hiện các giải pháp bình ổn giá trên thị trường. 62
09-08-2012 Công văn số 3584/UBND-KTN về việc tăng cường giải pháp phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thuỷ với cầu vượt sông. 65
10-08-2012 Công văn số 3620/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác tiêm phòng bắt buộc gia súc, gia cầm sau kết quả giám sát. 67
16-08-2012 Công văn số 3723/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 69
16-08-2012 Công văn số 3725/UBND-VHXH về việc phối hợp thực hiện công tác truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng. 71
06-08-2012 Kế hoạch số 3524/KH-UBND về bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2012. 72
10-08-2012 Kế hoạch số 3610/KH-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 94
23,960,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner