"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 25 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-08-2012 Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bến Tre. 03
05-09-2012 Quyết định số 1684/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 05
05-09-2012 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 08
05-09-2012 Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 10
05-09-2012 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính xây dựng mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bến Tre. 12
06-09-2012 Quyết định số 1712/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cán bộ hưu trí tỉnh Bến Tre. 16
06-09-2012 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (Đăng từ Công báo số 37+38 đến số 45+46). 23
10-09-2012 Quyết định số 1733/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bến Tre. 93
29-08-2012 Công văn số 3959/UBND-TCĐT về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. 102
10-09-2012 Công văn số 4121/UBND-VHXH về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết. 105
11-09-2012 Công văn số 4132/UBND-KTN về việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất giá đỗ, rau mầm. 107
23,573,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner