"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2012 Ngày 12 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-10-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Châu Thành
25-09-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương thu tiền đóng góp của hộ dân sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Phú Đức để mua mặt bằng xây dựng nhà máy. 07
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-09-2012 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (Đăng từ Công báo số 37+38 đến số 45+46). 09
27-09-2012 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 101
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
26-09-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X nhiệm kỳ 2011-2016. 107
23,960,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner