"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 51           Năm 2012 Ngày 15 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2012-2015. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-10-2012 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 31
23-10-2012 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối và bổ sung các điểm dừng, đón trả khách tuyến xe buýt Châu Thành - Bình Đại. 34
24-10-2012 Quyết định số 2116/QĐ-HĐGD ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục tỉnh Bến Tre. 36
25-10-2012 Quyết định số 2134/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre với Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre. 43
25-10-2012 Quyết định số 2135/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre. 49
09-10-2012 Công văn số 4634/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 54
26-10-2012 Công văn số 4953/UBND-KTN về việc tăng cường công tác ATGT những tháng cuối năm 2012. 57
23,573,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner