"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 52           Năm 2012 Ngày 10 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-11-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 3697/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 03
13-11-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể năm 2013 đến năm 2015. 05
HĐND huyện Thạnh Phú
27-11-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 07
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-11-2012 Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 10
16-11-2012 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 12
22-11-2012 Quyết định số 2363/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017. 14
26-11-2012 Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 23
28-11-2012 Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 26
28-11-2012 Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 28
12-11-2012 Công văn số 5224/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý lịch thời vụ nuôi tôm biển. 30
21-11-2012 Công văn số 5445/UBND-KTN về việc tăng cường PCCC các ngày lễ, Tết và mùa khô năm 2013. 32
20-11-2012 Kế hoạch số 5419/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 35
26-11-2012 Kế hoạch số 5524/KH-UBND về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch 2013, tết Nguyên đán và các lễ hội xuân Quý Tỵ. 59
23,960,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner