"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 21 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định mức thu phí qua phà đối với hành khách đi xe đạp, xe gắn máy và mô tô mua vé tháng tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre. 04
28-12-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước. 06
HĐND huyện Bình Đại
18-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 08
18-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 15
18-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2013. 17
18-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị trung tâm xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đến năm 2030. 23
18-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên các trường học trên địa bàn huyện Bình Đại. 25
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 27
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 33
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013. 40
HĐND huyện Thạnh Phú
28-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước huyện năm 2013. 46
28-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Thạnh Phú. 50
28-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Giao Thạnh, xã Giao Thạnh. 52
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-12-2012 Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 53
07-01-2013 Công văn số 68/UBND-KTN về việc thông báo thời gian cho phép thả giống tôm biển vụ nuôi năm 2013. 54
20-12-2012 Chương trình số 5998/CTr-UBND về xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre 2012-2015. 56
25-12-2012 Chương trình số 6080/CTr-UBND về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 77
HĐND huyện Bình Đại
18-12-2012 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 88
18-12-2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 89
18-12-2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 90
18-12-2012 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 91
18-12-2012 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 92
18-12-2012 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 94
HĐND huyện Giồng Trôm
20-12-2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 95
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
20-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2013. 97
23,562,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner