"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 08 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và các đối tượng cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
22-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-02-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2013. 15
15-01-2013 Quyết định số 71/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 18
22-01-2013 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc đặt tên đường đến trung tâm các xã An Điền, Thạnh Hải, Mỹ An, huyện Thạnh Phú (đường Cồn Rừng). 23
31-01-2013 Quyết định số 200/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 24
01-02-2013 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 36
04-02-2013 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hành trình, bổ sung điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt Bến Tre đi Vĩnh Long và ngược lại. 38
22-01-2013 Kế hoạch số 342/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013. 40
22-01-2013 Kế hoạch số 343/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo đảm TT-ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 47
HĐND huyện Bình Đại
22-01-2013 Công văn số 01/HĐND-TT về việc đính chính nghị quyết. 59
23,806,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner