"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10           Năm 2013 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-02-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, duy tu và bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
18-02-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 07
18-02-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Thanh Thuý, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 09
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
21-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 11
21-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013. 16
21-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2013. 32
21-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2012. 36
21-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục công trình nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 44
21-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 48
21-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 50
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
20-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
21-12-2012 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 56
21-12-2012 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Hương Mỹ thành Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn. 59
23,562,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner