"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-03-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
28-03-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
03-04-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chuyển quyền sở hữu nhà thuộc sở hữu nhà nước và giao đất do Nhà nước quản lý có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
08-04-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 21
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-03-2013 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được thay thế của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
28-03-2013 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 30
29-03-2013 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 32
29-03-2013 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 34
08-04-2013 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 36
26-03-2013 Công văn số 1258/UBND-KTN về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2013. 38
21-03-2013 Kế hoạch số 1186/KH-UBND về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. 41
28-03-2013 Kế hoạch số 1312/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2016. 45
08-04-2013 Kế hoạch số 1490/KH-UBND về tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bến Tre. 53
23,562,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner