"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2013 Ngày 25 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
10-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-04-2013 Quyết định số 466/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bến Tre. 10
02-04-2013 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các huyện, thành phố. 20
05-04-2013 Quyết định số 488/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Người mù tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017. 42
11-04-2013 Công văn số 1549/UBND-VHXH về việc triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013. 50
15-04-2013 Công văn số 1590/UBND-KTN về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013. 52
23,590,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner