"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 15 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
04-05-2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
04-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
09-05-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-04-2013 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 29
15-04-2013 Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
16-04-2013 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Quy định thu bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 33
16-04-2013 Quyết định số 586/QĐ-UBND ban hành Quy định thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 37
18-04-2013 Công văn số 1749/UBND-VHXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố năm 2013-2014. 43
22-04-2013 Công văn số 1753/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 50
23,961,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner