"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2013 Ngày 27 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-05-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-05-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2013. 07
04-05-2013 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc công bố tình hình xâm nhập mặn năm 2013 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
08-05-2013 Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 13
10-05-2013 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 15
13-05-2013 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc công bố 22 thủ tục hành chính ban hành mới, 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
15-05-2013 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 21
17-05-2013 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
17-05-2013 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 26
17-05-2013 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 29
17-05-2013 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc công bố 25 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 32
17-04-2013 Công văn số 1678/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập. 37
17-05-2013 Công văn số 2152/UBND-VHXH về việc đính chính nội dung Công văn số 1678/UBND-VHXH của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập. 39
22-04-2013 Kế hoạch số 1770/KH-UBND tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 40
04-05-2013 Kế hoạch số 1933/KH-UBND thực hiện phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh năm 2013. 44
04-05-2013 Kế hoạch số 1934/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động “Vì an toàn trẻ em trên sông nước” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015. 47
04-05-2013 Kế hoạch số 1937/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025. 52
23,806,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner