"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2013 Ngày 14 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-05-2013 Quyết định số 834/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bến Tre. 03
22-05-2013 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 07
24-05-2013 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành, 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 10
27-05-2013 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc công bố 14 thủ tục hành chính mới ban hành; 13 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 16
28-05-2013 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
22-05-2013 Công văn số 2235/UBND-KTN về việc bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh uỷ về công tác đảm bảo TT-ATGT. 22
15-05-2013 Kế hoạch số 2105/KH-UBND lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến vòng xoay Tân Thành. 24
23-05-2013 Kế hoạch số 2257/KH-UBND tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. 26
24-05-2013 Kế hoạch số 2270/KH-UBND phát triển dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. 31
24-05-2013 Kế hoạch số 2273/KH-UBND hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp cơ khí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 51
31-05-2013 Kế hoạch số 2435/KH-UBND triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn tỉnh. 58
23,590,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner