"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24 + 25           Năm 2013 Ngày 30 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013. 05
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013. 09
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. 25
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. 28
11-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
11-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP. 33
11-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 35
11-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII. 37
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-07-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 41
HĐND huyện Ba Tri
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 51
05-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri. 55
05-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013. 57
05-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2012. 61
05-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 63
05-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 65
05-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 68
05-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị, trung tâm khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tiệm Tôm, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 71
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 74
HĐND huyện Chợ Lách
02-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 78
02-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện và điều chỉnh kế hoạch thu, chi nguồn vốn thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2013. 82
HĐND huyện Giồng Trôm
16-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2012. 94
16-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long. 96
16-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 98
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế công chức, viên chức của tỉnh Bến Tre năm 2013. 100
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 102
HĐND huyện Giồng Trôm
16-07-2013 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Giồng Trôm khoá X, nhiệm kỳ 2011-2015. 104
16-07-2013 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 105
23,562,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner