"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26 + 27           Năm 2013 Ngày 09 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
11-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
11-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
11-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013. 12
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 14
HĐND huyện Giồng Trôm
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 20
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 25
16-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện Giồng Trôm năm 2013. 28
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
15-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 30
15-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012. 35
15-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013. 42
15-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 51
15-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 55
15-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính xã Thành An, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách để thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. 58
15-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 61
HĐND huyện Thạnh Phú
18-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 63
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-07-2013 Công văn số 555/HĐND-CTHĐND về việc đính chính Nghị quyết kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khoá VIII. 69
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-07-2013 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. 71
23,590,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner