"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-07-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
26-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
HĐND huyện Giồng Trôm
16-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 08
HĐND huyện Thạnh Phú
18-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2012. 17
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-07-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
01-08-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014. 21
10-07-2013 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực thi hành. 24
24-07-2013 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 88
25-07-2013 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành; 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 89
29-07-2013 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bến Tre. 93
31-07-2013 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt Bến xe Bến Tre đi Sơn Đốc (Giồng Trôm) và ngược lại. 97
06-08-2013 Quyết định số 1346/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. 99
31-07-2013 Công văn số 3516/UBND-VHXH về việc tăng cường quản lý sản xuất rau để đảm bảo an toàn thực phẩm. 103
23,806,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner