"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 30 + 31           Năm 2013 Ngày 22 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-08-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
05-08-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Ngân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 06
08-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
08-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
09-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
09-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre. 30
14-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 41
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-08-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 52
31-07-2013 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt bến phà Cổ Chiên đi bến xe tỉnh Tiền Giang và ngược lại. 56
31-07-2013 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Chi nhánh điện cao thế Bến Tre”. 58
12-08-2013 Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố 114 thủ tục hành chính ban hành mới, 52 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 62
09-08-2013 Công văn số 3735/UBND-KTN về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2013. 74
24-07-2013 Kế hoạch số 3400/KH-BCĐ nhân rộng thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình điểm phòng ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 77
25-07-2013 Kế hoạch số 3418/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2014. 83
09-08-2013 Kế hoạch số 3722/KH-UBND về việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hại trên địa bàn tỉnh. 94
HĐND huyện Chợ Lách
18-07-2013 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 99
18-07-2013 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 102
18-07-2013 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 103
18-07-2013 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 104
18-07-2013 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 105
18-07-2013 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh một phần diện tích đất tự nhiên, dân số ấp Hoà II, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách sáp nhập vào xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. 106
23,960,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner