"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 36           Năm 2013 Ngày 30 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, xã viên hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-09-2013 Quyết định số 1591/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020. 05
16-09-2013 Quyết định số 1651/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư của nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020. 13
17-09-2013 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre và Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
17-09-2013 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân các huyện Châu Thành, Bình Đại và Uỷ ban nhân dân một số xã, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành, Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
04-09-2013 Công văn số 4215/UBND-TH về việc tăng cường công tác cải cách hành chính. 21
03-09-2013 Kế hoạch số 4167/KH-UBND thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
12-09-2013 Kế hoạch số 4377/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020. 28
UBND huyện Chợ Lách
06-09-2013 Quyết định số 2125/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 36
23,960,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner