"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2013 Ngày 15 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-09-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
26-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
01-10-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về việc định lượng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-09-2013 Quyết định số 1640/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 17
27-09-2013 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 50
27-09-2013 Quyết định số 1722/QĐ-UBND ban hành Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 70
27-09-2013 Quyết định số 1723/QĐ-UBND ban hành Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 86
23,806,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner