"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40 + 41           Năm 2013 Ngày 30 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
17-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-10-2013 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Chợ Lách. 30
02-10-2013 Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Bến Tre. 37
03-10-2013 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre. 45
07-10-2013 Quyết định số 1777/QĐ-HĐPH ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre. 46
08-10-2013 Quyết định số 1787/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. 52
11-10-2013 Quyết định số 1832/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. 64
11-10-2013 Quyết định số 1833/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2015 và hướng đến năm 2020. 104
14-10-2013 Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Mỏ Cày Bắc. 135
03-10-2013 Kế hoạch số 4780/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015. 142
08-10-2013 Kế hoạch số 4836/KH-UBND tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2013. 151
14-10-2013 Kế hoạch số 4934/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và Quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC. 156
08-10-2013 Chương trình số 4833/CTr-UBND xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 159
23,590,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner