"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 42           Năm 2013 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-10-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-10-2013 Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 06
21-10-2013 Quyết định số 1908/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”. 09
24-10-2013 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Ba Tri. 15
04-11-2013 Quyết định số 2020/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017. 22
18-10-2013 Công văn số 5009/UBND-KTN về việc tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm. 32
18-10-2013 Công văn số 5010/UBND-KTN về việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất. 34
24-10-2013 Công văn số 5097/UBND-KTN về việc tăng cường đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hoá, bình ổn thị trường. 36
28-10-2013 Công văn số 5146/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, đảm bảo ATGT hàng hải và đường thuỷ nội địa. 38
30-10-2013 Công văn số 5232/UBND-VHXH về việc đồng ý cho bổ sung và điều chỉnh người cao tuổi tròn 90 tuổi năm 2013. 42
31-10-2013 Công văn số 5250/UBND-TCĐT về việc chấn chỉnh việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô. 43
31-10-2013 Công văn số 5252/UBND-KTN về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc. 45
31-10-2013 Công văn số 5253/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 46
01-11-2013 Công văn số 5270/UBND-VHXH về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân. 47
04-11-2013 Công văn số 5313/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng các loại pháo trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 48
04-11-2013 Công văn số 5314/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh. 50
23,590,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner