"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 43           Năm 2013 Ngày 27 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-11-2013 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Giồng Trôm. 09
08-11-2013 Quyết định số 2068/QĐ-UBND ban hành Quy định Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
05-11-2013 Công văn số 5337/UBND-VHXH về việc tăng cuờng đảm bảo an toàn tiêm chủng. 23
06-11-2013 Công văn số 5348/UBND-VHXH về việc nghiêm cấm việc nuôi đuông dừa. 25
07-11-2013 Công văn số 5374/UBND-KTN về việc hướng dẫn ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết hạn. 26
08-11-2013 Công văn số 5411/UBND-VHXH về việc chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn lao động khi làm việc trong điều kiện thiếu dưỡng khí. 28
11-11-2013 Công văn số 5437/UBND-KTN về việc nghiêm cấm việc nhân nuôi ốc bươu vàng. 30
04-11-2013 Kế hoạch số 5315/KH-UBND tổ chức Chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. 31
07-11-2013 Kế hoạch số 5385/KH-BCĐ hoạt động của Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2014. 34
08-11-2013 Kế hoạch số 5412/KH-UBND xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020. 37
11-11-2013 Kế hoạch số 5454/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”. 52
11-11-2013 Kế hoạch số 5455/KH-UBND triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. 60
23,960,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner