"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 44           Năm 2013 Ngày 13 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-11-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
28-11-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
03-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc quy định ký hiệu các tuyến đường thuỷ nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
03-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-11-2013 Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Thạnh Phú. 34
15-11-2013 Công văn số 5597/UBND-KTN về việc thực hiện các biện pháp PCCC mùa khô và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 42
28-11-2013 Công văn số 5842/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 44
26-11-2013 Kế hoạch số 5793/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh uỷ Bến Tre thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 46
23,590,638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner