"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09 + 10           Năm 2014 Ngày 24 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 03
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 108
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Mỏ Cày Nam năm 2014. 113
19-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014. 134
19-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2014. 137
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-01-2014 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 140
23-12-2013 Kế hoạch số 6293/KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 146
23-12-2013 Kế hoạch số 6294/KH-UBND rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 154
23,806,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner