"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 10 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
20-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc quy định các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 18
03-03-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 21
03-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 48
03-03-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá phương tiện thuỷ nội địa và tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 90
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 95
22-01-2014 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hành trình, bổ sung điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt Bến Tre đi Vĩnh Long và ngược lại. 99
24-01-2014 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 101
13-02-2014 Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre. 104
25-01-2014 Công văn số 412/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ. 107
27-01-2014 Công văn số 424/UBND-KTN về việc đảm bảo ổn định nguồn điện cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2014. 110
14-02-2014 Công văn số 567/UBND-KTN về việc kiểm tra các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. 112
14-02-2014 Công văn số 568/UBND-KTN về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2014. 114
03-03-2014 Công văn số 818/UBND-KTN về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 116
23,806,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner