"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2014 Ngày 27 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-02-2014 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách xe chạy tuyến cố định. 03
28-02-2014 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 07
28-02-2014 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 09
28-02-2014 Quyết định số 352/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2014. 11
04-03-2014 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc thay đổi điểm đỗ cuối tuyến, bổ sung, điều chỉnh điểm dừng đón trả khách tuyến xe buýt Bến Tre - Thạnh Phú và ngược lại. 19
03-03-2014 Công văn số 815/UBND-KTN về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 22
04-03-2014 Công văn số 860/UBND-NC về việc thi hành án hành chính trong các cơ quan hành chính. 24
07-03-2014 Công văn số 924/UBND-KTN về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TT-ATGT trong tỉnh. 26
04-03-2014 Kế hoạch số 842/KH-UBND thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 30
04-03-2014 Kế hoạch số 843/KH-UBND triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015). 40
04-03-2014 Kế hoạch số 858/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 48
14-03-2014 Kế hoạch số 1050/KH-UBND tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2014-2020. 52
23,806,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner