"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
02-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2014 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 07
19-03-2014 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
19-03-2014 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới; 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 11
31-03-2014 Quyết định số 567/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre. 15
26-03-2014 Công văn số 1245/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơ nới thùng xe trái quy định. 23
28-03-2014 Công văn số 1306/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 26
24-03-2014 Kế hoạch số 1193/KH-UBND phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2015. 28
25-03-2014 Kế hoạch số 1206/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 34
26-03-2014 Kế hoạch số 1254/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 43
31-03-2014 Kế hoạch số 1318/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 49
31-03-2014 Kế hoạch số 1319/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 52
31-03-2014 Kế hoạch số 1320/KH-UBND công tác phòng, chống ma tuý năm 2014. 55
01-04-2014 Kế hoạch số 1364/KH-UBND nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2014-2016. 59
HĐND huyện Chợ Lách
20-03-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 62
20-03-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 63
23,806,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner