"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 25 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
10-04-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 08
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-04-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2014. 13
10-04-2014 Công văn số 1523/UBND-TH về việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 16
14-04-2014 Công văn số 1563/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình hình bơm agar vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
14-04-2014 Công văn số 1591/UBND-VHXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm 2014. 22
07-04-2014 Kế hoạch số 1491/KH-UBND kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 33
10-04-2014 Kế hoạch số 1524/KH-UBND triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” năm 2014. 37
14-04-2014 Kế hoạch số 1558/KH-UBND phòng, chống tham nhũng năm 2014. 40
14-04-2014 Kế hoạch số 1594/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh uỷ Bến Tre. 43
10-04-2014 Chương trình số 1537/CTr-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. 53
23,806,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner