"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2014 Ngày 15 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-05-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
22-04-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
22-04-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
07-05-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
HĐND huyện Châu Thành
29-04-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 29
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2014 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc công bố 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 31
15-04-2014 Kế hoạch số 1616/KH-UBND tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn tỉnh Bến Tre. 35
21-04-2014 Kế hoạch số 1703/KH-UBND triển khai thực hiện về một số giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 39
24-04-2014 Kế hoạch số 1808/KH-UBND tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. 43
28-04-2014 Kế hoạch số 1881/KH-UBND thực hiện Ngoại giao văn hoá tỉnh Bến Tre năm 2014. 49
23,806,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner