"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2014 Ngày 30 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-05-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức. 03
22-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
HĐND huyện Ba Tri
09-05-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 13
09-05-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri. 17
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-05-2014 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc công bố 17 thủ tục hành chính ban hành mới; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 19
12-05-2014 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
16-05-2014 Quyết định số 898/QĐ-UBND công bố mở Cảng cá Ba Tri. 26
16-05-2014 Quyết định số 899/QĐ-UBND công bố mở Cảng cá Thạnh Phú. 28
21-05-2014 Quyết định số 983/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 30
22-05-2014 Quyết định số 993/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 36
05-05-2014 Kế hoạch số 1928/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội” năm 2014. 46
23,806,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner