"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22 + 23           Năm 2014 Ngày 25 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-06-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
UBND huyện Châu Thành
16-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 11
UBND thành phố Bến Tre
10-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận thành tích cá nhân nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. 16
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-06-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc ổn định giá cả các hàng nông thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
12-05-2014 Quyết định số 866/QĐ-BĐH ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 23
23-05-2014 Quyết định số 994/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 30
23-05-2014 Quyết định số 998/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. 37
28-05-2014 Quyết định số 1050/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. 46
29-05-2014 Quyết định số 1059/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đối với người khuyết tật. 50
04-06-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bến Tre. 55
09-06-2014 Quyết định số 1116/QĐ-UBND ban hành Quy định khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 64
10-06-2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 69
12-06-2014 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 75
12-06-2014 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bến Tre. 77
12-06-2014 Công văn số 2659/UBND-NC về việc đính chính nội dung của Danh mục văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND. 79
16-06-2014 Công văn số 2735/UBND-NC về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014. 88
20-05-2014 Kế hoạch số 2177/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016. 91
22-05-2014 Kế hoạch số 2260/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. 94
22-05-2014 Kế hoạch số 2276/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, giai đoạn 2013-2020. 97
28-05-2014 Kế hoạch số 2398/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. 101
04-06-2014 Kế hoạch số 2531/KH-UBND thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 108
04-06-2014 Kế hoạch số 2532/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. 112
23,806,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner