"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24           Năm 2014 Ngày 10 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
24-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
HĐND huyện Bình Đại
27-06-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. 10
27-06-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Đại năm 2013. 14
27-06-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 16
27-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện, từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013 và 2014. 24
27-06-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. 26
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-05-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre. 30
23-06-2014 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 32
30-06-2014 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014. 51
HĐND huyện Bình Đại
27-06-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 55
27-06-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 56
27-06-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 57
27-06-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 58
27-06-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 59
23,806,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner