"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32 + 33           Năm 2014 Ngày 15 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
29-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp và điều kiện bảo đảm trong công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
30-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”. 22
06-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 74
HĐND huyện Chợ Lách
07-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 111
07-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2013. 115
07-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2014. 117
07-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2014. 125
HĐND huyện Giồng Trôm
21-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 131
21-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. 134
21-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2013. 138
21-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2014. 140
21-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 142
21-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận Đô thị thị trấn Giồng Trôm đạt chuẩn đô thị loại V. 144
HĐND huyện Thạnh Phú
15-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2013. 145
15-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 147
15-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030. 153
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-07-2014 Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên địa bàn tỉnh. 158
07-08-2014 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 5148/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 163
10-07-2014 Công văn số 3223/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 164
02-07-2014 Kế hoạch số 3111/KH-UBND thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 166
03-07-2014 Kế hoạch số 3126/KH-UBND thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020. 172
23,806,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner