"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 36           Năm 2014 Ngày 19 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-09-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
05-09-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-08-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
26-08-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. 17
25-08-2014 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 21
28-08-2014 Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 23
29-08-2014 Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 25
03-09-2014 Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
03-09-2014 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 30
06-09-2014 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 32
15-09-2014 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bến Tre. 34
06-09-2014 Công văn số 4316/UBND-KTN về việc tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường. 38
10-09-2014 Công văn số 4373/UBND-VHXH về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 40
15-08-2014 Kế hoạch số 3883/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” giai đoạn I (từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2015). 42
20-08-2014 Kế hoạch số 3968/KH-UBND đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020. 47
03-09-2014 Kế hoạch số 4238/KH-UBND tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước. 55
05-09-2014 Kế hoạch số 4281/KH-UBND lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 59
23,806,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner