"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41           Năm 2014 Ngày 17 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-10-2014 Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 03
04-11-2014 Quyết định số 2204/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2017. 05
28-10-2014 Công văn số 5239/UBND-TCĐT về việc tăng cường tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 15
27-10-2014 Kế hoạch số 5200/KH-UBND triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI. 17
29-10-2014 Kế hoạch số 5266/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
04-11-2014 Kế hoạch số 5358/KH-UBND ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre năm 2015. 26
04-11-2014 Kế hoạch số 5359/KH-UBND hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 42
31-10-2014 Chương trình số 5323/CTr-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. 52
23,806,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner