"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06 + 07           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-01-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013. 04
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre. 10
03-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc quy định định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 21
HĐND huyện Bình Đại
27-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện Bình Đại năm 2014. 23
27-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Bình Đại năm 2014. 25
27-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc đổi tên một số trường học trên địa bàn huyện Bình Đại. 35
HĐND huyện Chợ Lách
17-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi từ nguồn thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2014. 37
17-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2014. 42
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
19-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán ngân sách năm 2013. 46
19-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2013. 50
19-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp kinh tế năm 2013. 54
19-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 57
19-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày Nam. 61
19-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2014-2015. 64
HĐND huyện Thạnh Phú
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2014. 68
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-12-2013 Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025. 80
18-12-2013 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre. 101
26-12-2013 Công văn số 6375/UBND-KTN về việc xử lý vi phạm HLAT đường bộ trên tuyến QL.57 đoạn từ thị trấn Mỏ Cày Nam về Thạnh Phú. 103
26-12-2013 Công văn số 6380/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 105
06-01-2014 Công văn số 50/UBND-VHXH về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 107
08-01-2014 Công văn số 81/UBND-KTN về việc lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2014 và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 109
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
09-01-2014 Công văn số 02/TT-HĐND về việc đính chính số liệu Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 111
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
19-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở An Thạnh thành Trường Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều. 112
19-12-2013 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 113
23,806,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner