"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 42 + 43           Năm 2014 Ngày 10 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-11-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
10-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 21
UBND thành phố Bến Tre
19-11-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-11-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc Phổ cập y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc một số bệnh không lây cho nhân dân giai đoạn 2014-2016. 36
10-11-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 38
10-11-2014 Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 40
11-11-2014 Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 42
11-11-2014 Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 46
19-11-2014 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2855/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh. 48
24-11-2014 Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 49
24-11-2014 Quyết định số 2344/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre. 51
25-11-2014 Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, công bố tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, điểm dừng đỗ tuyến xe buýt từ xã Bình Khánh Đông đến xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. 56
26-11-2014 Quyết định số 2381/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 61
01-12-2014 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 76
01-12-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc công bố 13 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 82
11-11-2014 Công văn số 5507/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TT-ATGT đến cuối năm. 86
19-11-2014 Kế hoạch số 5678/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. 89
23,806,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner