"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10 + 11           Năm 2015 Ngày 05 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
30-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
31-12-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
HĐND huyện Bình Đại
26-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Bình Đại năm 2015. 34
26-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2015. 52
HĐND huyện Châu Thành
20-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 59
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
23-12-2014 Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 64
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
16-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam năm 2015. 70
HĐND huyện Thạnh Phú
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2015. 93
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc thực hiện kế hoạch Bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020. 107
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2014 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 116
23,834,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner