"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2015 Ngày 20 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-03-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015. 03
23-03-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
06-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 08
UBND thành phố Bến Tre
03-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân thành phố Bến Tre. 21
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-03-2015 Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 29
23-03-2015 Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính ban hành mới, 42 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
23-03-2015 Quyết định số 462/QĐ-BĐH ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 37
31-03-2015 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nối dài lộ trình, bổ sung điểm dừng đỗ tuyến xe buýt xã Bình Khánh Đông - xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam). 44
31-03-2015 Quyết định số 502/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Bến Tre. 47
07-04-2015 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 60
07-04-2015 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 62
23,821,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner