"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2015 Ngày 20 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chiều rộng lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình dọc theo các tuyến đường thuộc đô thị thành phố Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-04-2015 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Bến Tre. 24
13-04-2015 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 36
17-04-2015 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 47
25-04-2015 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 51
25-04-2015 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 53
14-04-2015 Công văn số 1721/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 55
07-04-2015 Kế hoạch số 1571/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2015. 59
21-04-2015 Kế hoạch số 1858/KH-UBND thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 62
13-04-2015 Chương trình số 1705/CTr-UBND tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. 71
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
22-04-2015 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 78
07-05-2015 Công văn số 786/UBND-TH về việc đính chính Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22/4/2015. 79
23,797,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner