"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2015 Ngày 01 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-05-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 03
15-05-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
21-05-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Ba Tri
18-05-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 93
18-05-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 94
18-05-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 95
18-05-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 96
18-05-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2011-2016. 97
18-05-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 98
18-05-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND cho thôi thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 99
23,821,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner