"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2015 Ngày 20 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-06-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân. 03
30-06-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
07-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật với dạng tật thần kinh, tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần. 21
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-06-2015 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tuyến, nối dài lộ trình, bổ sung điểm dừng đỗ tuyến xe buýt bến phà Cổ Chiên đi bến xe Tiền Giang. 27
17-06-2015 Quyết định số 1161/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2015-2020. 29
18-06-2015 Quyết định số 1164/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành. 36
18-06-2015 Quyết định số 1165/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 40
23-06-2015 Quyết định số 1206/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã giai đoạn 2015-2017. 47
23-06-2015 Quyết định số 1207/QĐ-UBND công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 54
01-07-2015 Công văn số 3280/UBND-VHXH về việc quản lý hoạt động văn hoá nghệ thuật trong sinh hoạt cộng đồng. 57
29-06-2015 Kế hoạch số 3226/KH-UBND mở đợt vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 59
02-07-2015 Kế hoạch số 3304/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh. 65
Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-06-2015 Quy chế phối hợp số 1232/QCPH-UBND-LĐLĐ hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre. 70
23,834,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner