"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2015 Ngày 30 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. 04
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. 08
08-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre. 20
08-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú và thị trấn Giồng Trôm. 22
08-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND quy định phí sử dụng cảng cá, phí sử dụng bến, bãi tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 25
08-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 30
08-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 32
08-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 34
08-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khoá VIII. 36
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-07-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc “Nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. 39
HĐND huyện Ba Tri
03-07-2015 Nghị quyết số 72/2015/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 41
03-07-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2014. 45
03-07-2015 Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015. 47
03-07-2015 Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 51
03-07-2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND kết thúc thực hiện Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 52
03-07-2015 Nghị quyết số 77/2015/NQ-HĐND kết thúc Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 về Dự án xây dựng kênh trục Bắc Nam. 53
03-07-2015 Nghị quyết số 78/2015/NQ-HĐND kết thúc thực hiện Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2013-2015. 54
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-07-2015 Kế hoạch số 3344/KH-UBND bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2016. 55
23,821,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner