"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 10 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre. 03
UBND huyện Bình Đại
10-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thị trấn Bình Đại mở rộng. 06
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. 30
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2014. 35
22-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc phân chia tỷ lệ điều tiết từ ngân sách cấp huyện, xã và nhân dân đóng góp xây dựng Nông thôn mới cho các xã theo Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bến Tre. 44
22-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc chuyển từ tạm ứng ngân sách sang chi ngân sách năm 2015. 46
22-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2014. 47
22-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về việc lập thiết kế, dự toán danh mục các công trình xây dựng năm 2016. 49
22-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 51
22-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Định huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 54
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-08-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. 57
10-08-2015 Quyết định số 1540/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bến Tre. 61
14-08-2015 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kiến trúc sư Bến Tre. 68
20-08-2015 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc công bố 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 78
21-08-2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 81
25-08-2015 Quyết định số 1659/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Cán bộ hưu trí tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. 83
13-08-2015 Kế hoạch số 4129/KH-UBND nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020. 92
23,834,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner