"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26           Năm 2015 Ngày 30 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-11-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
12-11-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 đến hết năm 2016. 05
12-11-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 06
12-11-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
12-11-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014. 11
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại cây trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 36
13-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 46
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-11-2015 Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 56
10-11-2015 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 58
05-11-2015 Công văn số 5795/UBND-NC về việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 60
11-11-2015 Công văn số 5879/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách công tác quản lý bảo vệ rừng. 62
23,834,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner