"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 25 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-11-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách cấp tỉnh uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre. 03
15-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
UBND thành phố Bến Tre
02-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu dân cư Hưng Phú, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 11
11-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-10-2015 Quyết định số 2132/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 30
27-11-2015 Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 60
03-12-2015 Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 62
03-12-2015 Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới, 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 64
27-11-2015 Công văn số 6261/UBND-TH về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng công vụ. 67
07-12-2015 Công văn số 6443/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 69
17-11-2015 Kế hoạch số 6010/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 71
Văn phòng UBND tỉnh
23-12-2015 Công văn số 1560/VPUBND-TTTTĐT về việc đính chính trích yếu Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bến Tre. 87
23,798,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner