"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14 + 15           Năm 2016 Ngày 25 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
02-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Mỏ Cày Bắc. 03
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Bắc. 08
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-02-2016 Quyết định số 418/QĐ-UBND ban hành Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 14
02-03-2016 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 33
02-03-2016 Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 35
02-03-2016 Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 37
04-03-2016 Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc công bố 12 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chínhbị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 39
04-03-2016 Quyết định số 465/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre. 43
26-02-2016 Công văn số 807/UBND-TH về việc tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016. 64
09-03-2016 Công văn số 1004/UBND-KTN về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2016. 67
10-03-2016 Công văn số 1036/UBND-VHXH về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại. 70
10-03-2016 Công văn số 1038/UBND-VHXH về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sóng. 71
26-02-2016 Kế hoạch số 808/KH-UBND củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản. 73
03-03-2016 Kế hoạch số 904/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 77
23,821,359 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner