"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2016 Ngày 10 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Chợ Lách
17-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về thông qua Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 03
UBND thành phố Bến Tre
22-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre. 05
29-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý công viên trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 11
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
09-03-2016 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
15-03-2016 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre. 21
15-03-2016 Kế hoạch số 1115/KH-UBND thực hiện Đề án củng cố tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. 39
15-03-2016 Chương trình số 1122/CTr-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 55
23,797,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner