"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23           Năm 2016 Ngày 20 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-06-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-06-2016 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre. 18
14-06-2016 Quyết định số 1355/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre. 20
27-06-2016 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. 25
27-06-2016 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 43
27-06-2016 Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 45
27-06-2016 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 47
27-06-2016 Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 49
23-06-2016 Kế hoạch số 3189/KH-UBND phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên giai đoạn 2016-2020. 51
29-06-2016 Kế hoạch số 3349/KH-UBND phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 62
HĐND huyện Chợ Lách
01-07-2016 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 70
01-07-2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 71
01-07-2016 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2016-2021. 72
01-07-2016 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về số lượng Uỷ viên của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 73
01-07-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2016-2021. 74
01-07-2016 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2016-2021. 75
01-07-2016 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2016-2021. 76
01-07-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2016-2021. 78
01-07-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 80
23,821,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner