"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2016 Ngày 08 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 03
HĐND huyện Giồng Trôm
29-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 10
29-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 14
29-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về cơ cấu vốn xây dựng công trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 21
29-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc đổi tên cầu Tư Trữ xã Hưng Lễ thành cầu Hiệp Hưng 2. 23
29-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân Hào và Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh. 24
29-07-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về việc đổi tên trường do chuyển đổi loại hình. 25
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 26
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 31
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
21-07-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015. 37
21-07-2016 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 44
21-07-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Mỏ Cày Bắc. 50
23,834,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner